INFORMATIE


“Een tatoeage staat er uw hele leven op, neem dus even de tijd om dit te lezen”Informatie over de risico’s van tatoeages

Tattoo informatie

Jouw eerste tattoo, SPANNEND! 
Spannend, maar ook een mooi moment om naar uit te kijken. Droomt u al jaren lang van een tattoo? U kunt vast niet wachten tot u “aan de beurt bent”. Toch adviseer ik om goed na te denken en te oriënteren naar welke shop u gaat. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om een tattoo te laten zetten, met betekenis of juist zonder betekenis en gewoon omdat je het mooi vind. 
Voor iedereen is het een andere belevenis, de een gaat ontzettend gespannen naar een eerste afspraak en een ander laat het liefst meteen de tattoo zetten. Toch blijft uw eerste tatoeage een moment dat u nooit meer zal vergeten. Maar voordat het zo ver is, zijn er een aantal dingen die u moet weten. 

Tatoeages en gezondheid

Tegenwoordig hebben veel mensen een tatoeage. Een kwart van de Nederlanders heeft tegenwoordig een tatoeage en de trend stijgt nog steeds. Toch kan helaas niet iedereen een tatoeage nemen. Aan het nemen van een tatoeage zitten namelijk een aantal regels. Er zijn natuurlijk officiële richtlijnen in verband met leeftijd. Ook moet u rekening houden wat de invloed van tatoeages kunnen hebben op uw gezondheid. 
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet getatoeëerd worden. Tussen de 12 en 16 jaar mag dit enkel met toestemming van uw ouders of voogd. Ik persoonlijk tatoeëer pas van af de leeftijd van 16 jaar ongeacht wat uw ouders of voogd er van vinden. Wil je toch perse een tattoo dan verwijs ik u naar een andere shop. 
Er zijn lichaamsdelen die ik bij uitstek niet tatoeëer, kom hier voor langs in de shop. 
Van af de leeftijd van 16 jaar mag u dus zelf bepalen of u een tatoeage neemt en op welke plek u dit wilt. Omdat er met tatoeëren een wond op uw lichaam word gemaakt, is tatoeëren niet voor iedereen mogelijk. Mensen die zwanger zijn, een huidziekte hebben of allergieën voor inkt kunnen helaas geen tatoeage nemen. 

Hier onder staat informatie gegeven door het rivm zie bron vermelding. 

Bron: rivm.nl


Het aanbrengen van tatoeages brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de tatoeëerder op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je een tatoeage wilt laten zetten, een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Laat geen tatoeage aanbrengen:
• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
• op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
• op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd;
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weg gelaserd of
waar de laserwond nog niet genezen is;
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
• als je onder invloed bent van alcohol of drugs;
• als je zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als je last hebt van één van de volgende aandoeningen:
• diabetes;
• hemofilie;
• chronische huidziekte;
• allergie voor tatoeagematerialen of -inkt; • immuunstoornis;
• hart- en vaatafwijkingen.

Heb je één van deze aandoeningen of gebruik je antistollingsmiddelen of antibiotica? En wil je toch een tatoeage? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.
Kijk voor achtergrondinformatie over bovenstaande risico’s op veiligtatoeerenenpiercen.nl.
Omdat er tijdens het tatoeëren een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de tatoeëerder hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat je nieuwe tatoeage gaat ontsteken.
Let er in ieder geval op dat:
• de huid voor het tatoeëren wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een nieuw wegwerpscheermesje;
• de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor jou worden gebruikt; de naalden zijn per stuk verpakt, inkt zit in kleine inktcupjes;
• tijdens het tatoeëren schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
• de tatoeëerder tijdens het zetten van de tatoeage handschoenen draagt en deze
vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je
huid;
• de tatoeage na afloop wordt verzorgd en afgedekt.


“Door het nemen van een tatoeage ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels”


ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.2 Nena Juliana tattoo, KVK: 76286428, Walstraat 23 A, 5341 CJ Oss.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Nena Juliana tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een ontwerp, alsmede de natuurlijke persoon wie aan Nena Juliana tattoo producten of diensten levert.
1.4 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Nena Juliana tattoo en de opdrachtgever tot levering van diensten en of producten. 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nena Juliana tattoo en de opdrachtgever.
2.2 Alle leveringen van Nena Juliana tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Nena Juliana tattoo, en nimmer door afzonderlijk handelende persoon.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Nena Juliana tattoo, of het toestemmingsformulier ondertekend gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Nena Juliana tattoo gehanteeerde Algemene Voorwaarden.

3. Bijzondere bepalingen 
3.1 Nena Juliana tattoo heeft recht de opdrachtgever om welke reden dan ook te weigeren. 
3.2 Op al gemaakte prijzen en/of afspraken kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele kortingen en/of acties.

4. Eigen verantwoording en eigen risico
4.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Nena Juliana tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. 
4.2 Door de opdracht te geven aan Nena Juliana tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. 
4.3 Door opdracht te geven aan Nena Juliana tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert en dat hij/zij de gezondheid van Nena Juliana tattoo of derden op geen enkele manier in gevaar kan brengen
4.4 De opdrachtgever verklaart door ondertekening van het toestemmingsformulier bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling.
4.5 Nena Juliana tattoo behoudt zich het recht om de opdrachtgever te verzoeken zijn/haar legitimatiebewijs te tonen. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen behoud Nena Juliana tattoo zich het recht de opdracht te weigeren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Door opdracht te geven aan Nena Juliana tattoo erkent de opdrachtgever dat Nena Juliana tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Nena Juliana tattoo zal zich naar het beste inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Nena Juliana tattoo kan niet garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Nena Juliana tattoo is niet aansprakelijk voor het niet, of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij vast komt te staan dat aan schade opzet of schuld is te wijten. 
5.2 Mocht Nena Juliana tattoo aansprakelijk bevonden worden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Nena Juliana tattoo voor de betreffende levering in rekening heeft gebracht.
5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade te beperken of meer schade heeft voorkomen, alsmede Nena Juliana tattoo niet direct op de hoogte heeft gesteld van alle relevante informatie. 
5.4 Nena Juliana tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolgde de wet aansprakelijk zou zijn.

6. Garanties
6.1 Nena Juliana tattoo gebruikt uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 

7. Toepasselijk recht
7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Geschillen tussen Nena Juliana tattoo en de opdrachtgever die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever beslecht. 

8. Conversie
8.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

9. Slotbepaling
9.1 Het laten zetten van een tatoeage door Nena Juliana tattoo is te allen tijde op eigen risico.HUISREGELS

 • Bij het nemen van een tatoeage bij Nena Juliana Tattoo ga je akkoord met de algemene voorwaarden en verklaar je de huisregels te hebben gelezen.
 • Het nemen van een tatoeage bij Nena Juliana Tattoo is geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Voor bovenstaande punten wordt een document voorafgaand aan het tatoeëren ondertekend. 
 • Onder 16 jaar wordt geen tatoeage geplaatst.
 • Tussen 16 en 18 jaar, wordt alleen een tatoeage geplaatst met toestemming van ouder of voogd. Deze dient aanwezig te zijn bij de behandelsessie.
 • Onder 18 jaar worden geen tatoeages gezet op intieme en of zichtbare plaatsen zoals nek, handen en polsen.
 • Nena Juliana Tattoo brengt geen tatoeages aan op het gezicht en vingers.
 • Klanten onder invloed van alcohol en of drugs worden niet geholpen. Een eventuele aanbetaling wordt niet gerestitueerd.
 • Alleen met toestemming mogen gasten aanwezig zijn in de behandelruimte.
 • Elke medewerker van Nena Juliana Tattoo behoudt zich het recht voor iemand te weigeren of te verzoeken de studio te verlaten.
 • Zorg dat je huid schoon is in verband met hygiëne.
 • Mogelijk kan inkt op kleding komen. Houd hier rekening mee. Nena Juliana Tattoo kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Nena Juliana Tattoo werkt volgens de geldige richtlijnen van de GGD.
 • Voor iedere klant worden o.a. nieuwe gesteriliseerde naalden en grips gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om in de studio te roken.
 • Bij het inplannen van een tattoo afspraak wordt een aanbetaling gevraagd, afhankelijk van de grootte van de tattoo.
 • Indien nodig wordt na 6 weken jouw tattoo gratis bijgewerkt. Deze service is geldig tot 3 maanden na het aanbrengen van de tatoeage.
 • Informeer mij s.v.p. uiterlijk 48 uur van te voren indien je de afspraak niet na kunt komen en/of wilt verzetten. Zo kan ik anderen van dienst zijn in de vrijgekomen tijd.


Medisch

Wat gebeurt er in je huid?

Je raakt medisch gezien gewond tijdens het tatoeëeren. Meestal gaat de naald met de inkt tot zo’n 2mm diep de huid in totdat het de lederhuid bereikt.

De huid is opgebouwd uit twee verschillende lagen, die weer uit verschillende weefsels bestaan. De buitenste laag heet de opperhuid en de laag daaronder wordt de lederhuid genoemd. De buitenste laag bestaat uit dode, sterk afgeplatte cellen die zorgen voor extra bescherming. Onder deze moeilijk doordringbare laag huid wordt de tattoo gezet.


Wanneer de inkt de lederhuid bereikt “schrikt” je lichaam van de onbekende stof en wil het eigenlijk meteen zoveel mogelijk afvoeren. De pigmentdeeltjes zijn natuurlijk veel te groot om door ‘lichaamseigen opruimcellen’ afgevoerd te worden.

Om je toch te ‘beschermen’ kapselt de lederhuid de inkt in.

Door deze beschermingsreactie ontstaan er letterlijk bolletjes inkt, die verder geen schade kunnen aanrichten en waardoor de kleuren mooi en permanent in je huid blijven zitten. 

 • Je huid probeert je te beschermen tegen bacteriën en vormt een korst.
 • Je lichaam beschermt je tegen de tattoo inkt en repareert je wond.
 • Je tattoo kan wat dikker en rood worden
  Na ± 1-2 weken gaat je tattoo vervellen.


Wat is een blowout?

Bij een blowout komt de inkt in het gedeelte onder de lederhuid: het subcutane weefsel. Dat kan ongewenste schaduw ofwel een blowout veroorzaken.

Een blowout kan zomaar gebeuren, het blijft immers handwerk. Ik zal er altijd alles aan doen om je tattoo er zo mooi mogelijk uit te laten zien.

Bij iedereen reageert de huid verschillend op inkt. De een heeft meer kans op een blowout dan de ander. Dat kun je niet van te voren vaststellen.
Om een blowout te voorkomen, zorg ik ervoor dat de inkt ofwel precies diep genoeg zit, of op sommige deeltjes te ondiep. Wat betekent dat je na ongeveer 6 weken terug moet komen, om de deeltjes die er uit zijn genezen, te herstellen.
Dat heb je natuurlijk liever dan een blowout!

“Het blijft handwerk, maar ik zal er alles aan doen om jouw tattoo zo perfect mogelijk te maken”

Vervagen tattoos?

Zon is de grootste boosdoener waardoor je tattoo vervaagt.
Soms zit je tattoo gewoon op een plek waardoor het sneller vervaagt, zoals op je vinger of op je voet. 

Alle tattoos vervagen uiteindelijk. Bij de een wat meer en sneller, dan bij de ander.

Kan je littekens overhouden van tatoeëren?

Ja dat kan. Bijvoorbeeld als er te diep is getatoeëerd, maar vooral als je jouw tattoo niet goed verzorgt tijdens het genezingsproces. Je kan dan een ontsteking of grote korsten krijgen. .
Ontstekingen en grote korsten zijn niet fijn voor je tattoo. Zeker niet als je eraan gaat krabben. Daarmee kan je jouw tattoo en huid behoorlijk beschadigen. 

Korstvorming kan je zoveel mogelijk voorkomen door je tattoo regelmatig goed schoon te maken en vooral niet uit te laten drogen. Als je toch wat meer korsten krijgt, probeer er dan vooral van af te blijven. Laat je tattoo rustig genezen.
Lees er in het kopje NAZORG meer over!